Khắp nơi đình trệ, Chính phủ xin Quốc hội được 'giải cứu'

06/06/2019

Khắp nơi đình trệ, Chính phủ xin Quốc hội được 'giải cứu'

Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết gỡ vướng cho quy hoạch là cần thiết và phù hợp với thực tiễn, nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong giai đoạn đầu thi hành Luật Quy hoạch

Gỡ khó cho Luật quy hoạch

Tại phiên thảo luận tình hình kinh tế - xã hội chiều 30/5 vừa qua, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) dẫn một loạt bài báo phản ánh về tác động không mong muốn của Luật Quy hoạch đến việc triển khai các dự án; đồng thời, đề nghị cần khắc phục vấn đề nóng liên quan đến Luật Quy hoạch có hiệu lực từ 1/1/2019 nhưng đã làm tất cả các dự án tạm dừng vì sự bất cập của luật.

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương, Luật Quy hoạch có nguy cơ đe dọa nghiêm trọng làm cho nhiều dự án đầu tư nước ngoài ngừng hoạt động.

Hàng loạt khó khăn vướng mắc khi Luật Quy hoạch ban hành, đó là làm luật chuyên ngành hết hiệu lực, nhiều dự án chậm tiến độ. Hiện có 39 quy hoạch ngành quốc gia, 63 quy hoạch tỉnh, 25 quy hoạch ngành, 368 dự án đầu tư sản xuất công thương không triển khai được vì vướng quy hoạch.

“Nếu không sớm xử lý thì tất cả đều trì trệ, đề nghị Quốc hội mạnh dạn sửa đổi những sai sót vừa qua mà một số luật đã ban hành. Hoặc ban hành nghị quyết riêng để xử lý tổng thể về việc chuyển tiếp các quy hoạch bao gồm gia hạn, thời hiệu pháp luật chuyên ngành”, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương góp ý.

Khắp nơi đình trệ, Chính phủ xin Quốc hội được 'giải cứu'
Luật quy hoạch đang gây ra nhiều khó khăn cho việc triển khai các dự án. Ảnh minh họa

Trước các vướng mắc liên quan thực hiện Luật Quy hoạch, ngày 30/5, Chính phủ đã có Tờ trình Dự thảo Nghị quyết thi hành Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Có 3 vướng mắc chính mà Chính phủ liệt kê:

Thứ nhất, hiện có một số quy hoạch đã được lập, thẩm định nhưng chưa được phê duyệt, nay sẽ phải làm theo trình tự của Luật Quy hoạch, dẫn đến mất nhiều thời gian.

Thứ hai, quy định của luật hiện hành không cho phép điều chỉnh quy hoạch cục bộ, dẫn đến không bảo đảm sự linh hoạt trong quá trình điều hành của các địa phương.

Thứ ba, kể từ thời điểm luật có hiệu lực, quy định có liên quan đến các quy hoạch tại các luật chuyên ngành cũng đồng thời hết hiệu lực, khiến không còn căn cứ pháp lý để thực hiện các quy hoạch này.

Vì vậy, Chính phủ đề nghị Quốc hội ban hành nghị quyết trên để hướng dẫn chuyển tiếp, không hồi tố quy định với các quy hoạch đã thẩm định trước và cho kéo dài thời hạn áp dụng quy hoạch được quy định tại các luật chuyên ngành.

Cho nên, Chính phủ trình dự thảo Nghị quyết bao gồm 3 điều, trong đó: một điều quy định về chuyển tiếp các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030; một điều chuyển tiếp thi hành Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và một điều về tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Cụ thể hướng dẫn chuyển tiếp các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã tổ chức lập, thẩm định trước ngày 1/1/2019.

Một là, các quy hoạch đã tổ chức lập nhưng chưa được thẩm định thì tổ chức thẩm định theo quy định Luật Quy hoạch và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch; việc quyết định hoặc phê duyệt theo quy định tại Luật Quy hoạch.

Hai là, các quy hoạch đã thẩm định nhưng chưa được quyết định hoặc phê duyệt, thì thực hiện quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch. Trường hợp cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch yêu cầu bổ sung hồ sơ và thẩm định lại thì phải bổ sung hồ sơ và thẩm định lại quy hoạch theo quy định tại các điều của Luật Quy hoạch và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch.

Ngoài ra, Chính phủ đề nghị kéo dài thời hạn áp dụng của pháp luật chuyên ngành có liên quan cho đến khi quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 được quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch để điều chỉnh và thực hiện các quy hoạch đã được quyết định hoặc phê duyệt trước ngày 1/1/2019.

Loạt bộ ngành lo đình trệ vì Luật Quy hoạch

Ngoài các vướng mắc liên quan đến các dự án ngành Công Thương mà VietNamNet từng phản ánh, nhiều bộ ngành khác cũng có chung nỗi lo.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho rằng: Trong quá trình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch, việc lập, phê duyệt quy hoạch và thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng đã gặp một số vướng mắc. Cụ thể, quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia và các quy hoạch xây dựng chưa thể tổ chức lập, phê duyệt do phải chờ để đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia.

Một số khu chức năng gặp khó khăn trong xin chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng do quy hoạch tổng thể cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh chưa được tổ chức lập, phê duyệt.

Các quy hoạch xây dựng vùng tỉnh không thể thực hiện điều chỉnh do quy định về việc lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã bị bãi bỏ…

Còn Bộ VH-TT&DL cho rằng: Luật Quy hoạch không quy định các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành về du lịch nhưng trong Luật du lịch có quy định các quy hoạch về du lịch. Cho nên trong quá trình triển khai thực hiện hiện nay có phát sinh nhiều yếu tố mới ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch thì các tỉnh thành phố “không dám thực hiện điều chỉnh các quy hoạch du lịch tỉnh/thành phố vì sợ sai quy định của Luật Quy hoạch”.

Do đó, Bộ VH-TT&DL đánh giá đây là khó khăn, vướng mắc của ngành, nhất là thời điểm hiện nay các quy hoạch ngành, quốc gia về văn hóa, thể thao và du lịch, quy hoạch tỉnh đến năm 2030 chưa được ban hành.

Do vậy, các bộ đều thống nhất rằng việc Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết kể trên là cần thiết và phù hợp với thực tiễn, nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong giai đoạn đầu thi hành Luật Quy hoạch và các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch.