CTy Thiên Phú Thịnh

cờ

Mercedes-AMG G65 phiên bản cuối cùng giá 8,3 tỷ đồng

Sẽ chỉ có đúng 65 chiếc Mercedes-AMG G65 Final Edition được sản xuất và bán ra nhằm kết thúc sản phẩm một cách hoành tráng.